Imports part

«ارائه خدمات وتسهیلات ویژه به شرکتهای بزرک خارجی وبین المللی جهت ورود به بازار مصرفی مناطق مرکزی وشمالی ایران، ازطریق اعطای نمایندگی رسمی فروش به شرکت  MTCبرای عرضه محصولات و تجهیزات تولید شده توسط آنها در بازار منطقه ای کشور ایران»

 

شرکت MTC  باتوجه به تجربیات گرانقدری که درصنعت متالورژی ایران و جهان کسب کرده ،آماده است تاامکانات وخدمات زیر را ارایه نماید :

 

- آشنایی کامل شرکت  MTCباموقعیت جغرافیایی واجتماعی نژادی مناطق مرکزی وشمالی ایران وارائه اطلاعات کامل ومنحصر بفرد به شرکتهای بین المللی برای آشنایی بهتر بابازار روبه گسترش منطقه .

 

-باتوجه به تمرکز صنایع خودروسازی کشورایران درمناطق مرکزی وشمالی آن،شرکت MTC تسهیلات ویژه ای  را به شرکتهای بزرگ خارجی برای ورود به صنعت قطعه سازی منطقه می دهد.

 

-ارائه طرحهای امکان سنجی ویژه به شرکتهای خارجی برای ایجاد همکاری های دراز مدت و راهبردی در منطقه .

 

-ایجاد زمینه های لازم برای استفاده شرکتهای خارجی از امکانات شرکت MTCدر بازار ایران .

 

- ارائه اطلاعات فنی و واقعی به شرکتهای بزرگ بین المللی برای کاهش ریسک پذیری .

 

-آمادگی شرکت MTCبرای عقد قراردادهای همکاری کوتاه مدت وبلند مدت باشرکتهای بزرگ خارجی برای فعالیّت دربازار صنعتی واقتصادی ایران مطابق باقوانین اتحادیه اروپا وهمسوبا قوانین مندرج درسازمان تجارت جهانی (WTO) .  

 

- ارائه اطلاعات روزانه به شرکتهای فعال درمنطقه .

 

- ایجاد شرایط لازم برای شرکتهای خارجی که مایل به حضور دربازار منطقه وگسترش تجارت الکترونیک وبدون واسطه هستند. 

 

-ما به فنون ارتباطی جهت بهبود ارتباط بامشتریان شمادرکشورایران تسلط کامل داریم وآماده ایم تاشمارادرافزایش راندمان فروشتان درایران یاری کنیم .

 

- درصورت پذیرش نمایندگی رسمی این شرکت،شمااجازه دارید تاازکلیه دفاتر تجاری شرکت  MTC درتمامی نقاط ایران استفاده نمایید.

 

-ماآماده ایم تافرصتهای بوجود آمده دراین مناطق رابرای سرمایه گذاری وتجارت آزاد , به شرکتهای خارجی توانمند ارائه دهیم .

 

-ماآماده ایم تادرکلیه طرحهای تحقیقاتی دررابطه باصنعت متالورژی باشما همکاری نماییم .

 

-پیشنهاد مابه شما یک بازار مصرفی 20میلیون نفری درمناطق شمالی کشورایران می باشد.

 

-شرکت  MTCبه شما این امکان رامی دهد که درطرحهای بزرگ صنعتی وتجاری سودآور درمنطقه سهیم شوید .

 

-شرکت MTC آماده است دربخشهای معدن ومتالورژی ،جهت سرمایه گذاری دراز مدت، امکانات وتسهیلات خاصی رابه شما بدهد.

 

-هدف نهایی ما ایجاد ثبات در بازار مصرفی کالاهای شما دردراز مدت وایجاد بازار واحد جهانی می باشد.کلیه مدیران ارشد شرکت MTC آماده هستنددرهرنقطه ازجهان که شما مایل باشیددرزمینه های فوق مذاکره نموده وبارعایت قوانین تجارت بین المللی واحترام به قوانین ومقررات صادرات وواردات ایران نسبت به عقد قرارداد همکاری استراتژیک وبلند مدت باشما اقدام نماید.

 

هم اکنون کلیه اطلاعات مربوط به  نیازمندیهای شرکت MTCبطور هفتگی وازطریق سایت اینترنتی قابل رویت می باشد،وماهمیشه منتظر پیشنهادات خوب شما هستیم وازآن استقبال می نماییم .

/ 0 نظر / 25 بازدید